Fred's Tech Youtube

Vi gör videofilmer på Youtube som handlar om grundläggande datorkunskap.